Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) jsou závazné a upravují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující nebo zákazník) a provozovatelem internetového obchodu ekrtka.cz, (dále jen 
prodávající). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží (tedy jméno, resp. jméno firmy, adresa, telefon a e-mail).
Objednávku může učinit kupující přímo v internetovém obchodě. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase a to: od pondělí do pátku v době od 9:00 do 14:00. Pokud vaše objednávka k nám dorazí mimo vyhrazený čas, bude zařazena k vyřízení v následujícím vyhrazeném čase. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím na jiné přepravě, osobním odběru, popřípadě jinak. Přeprava zboží probíhá každý pracovní den mimo sobotu a neděli. 
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat (a to zejména v případech vyžadovaných právními předpisy a v souladu s nimi) o prokázání skutečnosti, že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této skutečnosti kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

III. Cena
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.
Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány s DPH. K ceně přičítáme částku za dopravu a balné prostřednictvím přepravní služby nebo kurýra. 
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

IV. Možnosti platby
1. Platba převodem na účet – číslo účtu získá zákazník emailem. 
2. Hotově při převzetí v sídle společnosti. 
V případě platby bankovním převodem zaplatí zákazník částku uvedenou na zálohovém listu, který je posílán po ukončení a potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. Do kolonky variabilní symbol je nutné vyplnit prvních 8 čísel čísla transakce, specifický ani konstantní symbol není nutné vyplňovat. Po připsání příslušné částky na účet společnosti ekrtka.cz (denní kontrola stavu účtu) je zákazník o této skutečnosti neprodleně informován a zboží je expedováno. Daňový doklad je dodán spolu se zbožím.

V. Způsoby doručení
1. Českou Poštou
2. Osobní odběr na adrese V Jamkách 323, Čakovičky. Možné je také převzetí v Praze, Mnichově Hradišti, Brně a Liberci. Každé osobní převzetí je však možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. 

VI. Dodací lhůta, čas a místo doručení
Obvyklá dodací lhůta je do 5 dnů od objednávky resp. připsání platby na účet společnosti. Běžné dodací časy zásilkových společností (rozvoz mimo Prahu) jsou 9.00 – 18.00 každý pracovní den. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby zásilkových společností.
V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do 3 dnů, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky. Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR. V případě doručení do zaměstnání je nezbytné uvést název společnosti.

VII. Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle 721 390 195 nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. V souladu se zákonem č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) má kupující jako soukromá osoba (nikoliv jako podnikající osoba - IČ) právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy (dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky:
1. Kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.
2. Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu).
3. Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. 
4. Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech:
1. když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
2. když není schopen doručit zboží v daném termínu,
3. v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
4. když se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že kupující zaplatil již celou kupní ceny nebo alespoň její část, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet.

IX. Bezpečnost a ochrana osobních dat
Bezpečnost a ochrana osobních údajů zákazníků e-shopu ekrtka.cz: Při nakládání s daty se náš e-shop řídí právní předpisy, a to zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů) a nařízením GDPR.
Prohlášení o ochraně osobních údajů: Provozovatel online e-shopu ekrtka.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy, a to zejména se zákonem o zpracování osobních údajů a nařízením GDPR. V žádném případě neposkytuje společnost tyto údaje třetí straně. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s právními předpisy ČR a nařízením GDPR.
Jaké údaje shromažďujeme? Pro realizaci kupní smlouvy od vás vyžadujeme znát jméno (případně název firmy), adresu (fakturační a případně dodací), telefon a e-mail. Dále pak evidujeme vaše jednotlivé objednávky, stejně tak faktury, která vám provozovatel e-shopu ekrtka.cz vystaví.
K čemu údaje slouží? Veškeré informace slouží pouze k dodání objednaného zboží z našeho e-shopu ekrtka.cz na vaši adresu a pro usnadnění komunikace s vámi.
Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit? V případě, že chcete Vaši registraci včetně všech dat zcela vymazat, stačí odeslat e-mail na adresu info@ekrtka.cz, předmět - „Vymazání údajů“

X. Reklamační řád
1. Na veškeré produkty se vztahuje zákonná odpovědnost za vady v zákonem daném rozsahu.
2. Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistit případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.
3. V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu, kontaktuje co nejdříve prodávajícího e-mailem na info@ekrtka.cz nebo telefonicky na tel. čísle 721 390 195 od 9,00 do 14,00h. Do předmětu e-mailu vepište „Reklamace".
4. Do 1 – 2 pracovních dnů vás budeme kontaktovat. Po odsouhlasení reklamace zašlete reklamovaný produkt na adresu: V Jamkách 323, Čakovičky 250 63.
5. Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.
6. Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka.

XI. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.